Yabancılar İçin Sağlık Sigortası

Türkiye’nin taraf olduğu, iki ya da çok taraflı sosyal güvenlik anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece, bir yıllık ya da daha uzun süreli oturma izni başvurularında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası sisteminden faydalanmayan yabancıların, yatarak tedaviyi ya da ayakta tedaviyi ve medikal harcamaları karşılayan özel sağlık sigortasının olması gerekir.
 
Tüm gerekliliklerin yerine getirildiği durumlarda, 18 yaş altı (aile sağlık sigortası kapsamına girmeyen) ve 65 yaş üstü yabancıların, oturma izni başvurularında özel sağlık sigortası şartı aranır.
 
Genel Sağlık Sigortası’na kaydolmak isteyen yabancı öğrenciler, eğitim kurumlarına kayıt yaptırdıktan sonraki üç ay içerisinde sigorta başvurusunda bulunabilirler. Genel Sağlık Sigortası’na kaydolmamış öğrenciler, yatarak tedaviyi ya da ayakta tedaviyi karşılayan yıllık özel sağlık sigortası çıkarmalıdır. 6458 sayılı Sigorta Kanunu’nun 15. Maddesi’nde belirtildiği üzere, Türkiye’de ikamet eden gerçek veya tüzel kişi, bir Türk sigorta şirketi/işbirliği ya da yabancı bir sigorta şirketinin Türk şubesine yerel risklerini sigortalatmalıdır.
 
Tüm bu işlemler için ihtiyacınız olan bilgi ve desteği ilgili departmanımızdan alabilirsiniz. 
Arama İzni Yok
Telefon etme özelliğini kullanabilmek için uygulama ayarlarından izin verdiğinize emin olunuz.