İsg Hizmetleri

İş güvenliğine dair pratik çözümler sunuyoruz. 
 
Hizmetler
- İş yerinin periyodik olarak denetlenmesi ve raporlanması
- İş güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi
- Risk değerlendirme raporlarının hazırlanması 
- İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması ve iştiraki
- Yıllık çalışma planı, eğitim planları ve yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması
- İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması
- Alt işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda denetlenmesi
- İşletmenin mevzuat değişikliklerinden haberdar edilmesi
- İşyerlerinin bakanlık müfettişlerinin denetimlerine hazırlanması
Arama İzni Yok
Telefon etme özelliğini kullanabilmek için uygulama ayarlarından izin verdiğinize emin olunuz.